معرفی وبلاگ
قسمتی از اثر "راهنمای مطالعه مجموعه آثار" استاد: بسم الله النور سلام و تبریک و شفاعت و نور محبت خداوند خالق بر ھمه انسانھا در ھمه جای جھان خاصه بر شما عزیزان مخاطب . مجموعه ای که پیشروی دارید حدیث نفس این بنده با خویشتن است و با خدای خویش و با نفس واحده ھمه انسانھای تاریخ تا به امروز و پایان جھان . در حال نگارش این آثار بنده ھرگز به فکر انتشار آن نبوده ام زیرا این نجوای من در جستجوی خدای خویشتن است. این اواخر بعضی از دوستان در انتشار این مجموعه اصرار ورزیدند و بنده ھم بدون ھیچ چشم داشتی این مجموعه را تحویلشان دادم تا در اختیار مردم قرار بگیرند . بنابراین این مجموعه آثار بکرند و از ھیچ سانسور قانون یا عرف و شرع نگذشته اند و لذا ملاحظه ای ھم در میان نبوده است . بنابراین پرواضح است که ھیچ فرد یا گروه خاصی مخاطب بنده نبوده است که قصد تکریم یا تحقیرش در کار بوده باشد .بنده کل خداجوئی پنجاه ساله ام را نوشته و در اختیارتان قرار داده ام و در واقع کل زندگی ام را نگاشته ام و به امانت در نزد شما نھاده ام تا در حضور خداوند ھر طور که می خواھید قضاوت کنید . بنده هر چه دارم از این خاندان (اهل بیت) دارم . خداوند نورش را در این خاندان نهاده است و هر که را بخواهد به نورش هدایت کند به نزد این خاندان می فرستد و به واسطه این خاندان به اشراق و یقین می رساند . استاد خانجانی
صفحه ها
دسته
لينك هاي مفيد
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 6744
تعداد نوشته ها : 13
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
سايت بنياد نشر آثار استاد علي اكبر خانجاني

دسته ها : دانلود
1393/2/27
براي دانلود كليه آثار استاد مي توانيد از ليك هاي زير استفاده نمائيد :

  1. سايت بنياد نشر آثار استاد
  2. سايت عرفان زندگي
  3. گوگل درايو
  4. سايت هستي بخش 
دسته ها : دانلود
1393/2/26


چكيده اي از كتاب دعاي ظهور امام زمان(عج)-

ايندعا كه حاوي حدود دو هزار اسماي الهي مي باشد چكيده كتاب «خداشناسي اماميه» است و كليه اسماء از نصّ صريح آيات قرآني استخراج شده اند و مي توان ادعا كرد كه هيچ اسم و فعل و صفت و ضمير الهي از كتاب خدا جا نيفتاده است انشاء الله. از آنجا كه كتاب مذكور هدفي جز امام شناسي قرآني نداشته است لذا كليه اين اسماي الهي را بخدمت دعاي فرج و ظهور امام زمان(عج) گرفتهايم كه كل بشريت اينك در عطش ظهورش بسر مي برند. باشد كه با كلّيه اسمايش اجابتمان فرمايد چرا كه همه اسماء الله در عرصه تجلي و ظهور كامل از وجود امام مطلقش به عرفات مي آيد. پس از كليه اسمايش ظهور كامل و يگانه اسمايش را دعا مي كنيم. زيرا ظهور اسماء الله جز ظهور حجت كامله الهي نيست. پس با يد دانست كه فقط با اجابت چنين دعائي با كليه اسمايش، ظهور امام هم اجابت مي شود. پس اين دعاي ظهور امام زمان(عج) به معناي حقيقي كلمه است دعاي ظهور قرآن! زيرا امام، قرآن زنده و ناطق است. از آنجائي كه يكايك اين اسماء از بطن آيات قرآن كريم در كتاب «خداشناسي اماميه امام شناسي قرآني» به تفصيل مورد شرح و تفسير قرار گرفته اند، ما از ترجمهاين دعا اجتناب كرده ايم. بنابراين براي فهم معاني اين اسماء به كتاب فوق الذكر رجوع فرمائيد.

براي دانلود كليك كنيد :دعاي ظهور امام زمان (عج)

دسته ها : دانلود
1393/5/11
انسان با درد به دنيا مي آيد و با درد دوران شيرخواره گي را با دندان درآوردن سپري مي كند و با درد دندانهاي شيري اش را از دست مي دهد و دندانهاي عقلاني اش پديد مي آيند و با درد وارد دوران بلوغ مي شود و با درد مادر مي شود و با درد مي زايد و بالاخره با درد مي ميرد . اينها دردهاي طبيعي و ذاتي عامه بشر است و در فواصل اين درد هاي طبيعي و اجتناب ناپذير درد هاي مخصوص تري هم كه بيماري ناميده مي شوند وجود دارند كه هر فردي نوع خاصي از انواع اين درد هاي خاص و به اصطلاح غير طبيعي را هم تجربه مي كند . در واقع درد ، ذاتي انسان است و اصولا درد غير طبيعي معنايي ندارد و هر دردي در سر فصل جديدي از حيات مادي و غريزي و معنوي و روحي بشر رخ مي نمايد و به مثابه نوعي درد زايمان است و مربوط به نقاط عطف حيات و هستي هر فردي مي باشند
مخصوصا درد هاي مستمر و طولاني مدت .

بخشي از كتاب الحاقه (كندوكاوي در حقوق) اثر استاد علي اكبر خانجاني
  لينك دانلود :
دسته ها : حق درد
1393/3/5


خداوند اساس خلقت بشر را به زيبايي نهاد به همين دليل است كه انسان هميشه فطرتاً در جستجوي زيبائي است و اين زيبائي است كه بر دل هر بشري رسوخ مي كند و آن را فرا مي گيرد و چون انسان ميلي به جز محبوب بودن ندارد و تنها راه رسيدن به اين محبوبيت را همان زيبائي مي داند ، هميشه به زيبائي مي انديشيده است : به جذابيت و مقبوليت خويش ! به ميزاني كه بشر در طول تاريخ زيبايي باطن خود را به سبب دروغ و پليدي از دست داده است به تكنيك ها و فنون بيشتري براي زيباسازي نيازمند گشته است. و زن امروز هم از اين قاعده مستثني نمي باشد . ما هم اكنون در دوران آرايشات و مدها مي باشيم و روزانه صدها مجله و فيلم و ... براي آموزش زيباسازي ساخته مي شود تا بوسيله آن بشر ، خود را ، منزل خود را ، شهر خود را و ... زيبا سازد و اين حكايت از زشتي هاي اين دوران است و حماقت هاي جنون آميزش كه نان در سفره ندارد و نگران دكوراسيون است . اندرون گنديده و در بيرون مشعشع است . و وسواس زيبا سازي و پاكيزه گي و بهداشت هاي ماليخوليائي دال بر اين فساد و گنديدگي اندروني است . گوئي انسان هرجه قدر منفورتر مي شود براق تر مي گردد.

دسته ها : جنون زيباسازي
1393/3/2
زهد و تقوا يعني از خود گذشتن، منتهي به دو نيت و ماهيت به خاطر خدا و يا براي خلق خدا و اينكه بخواهي محبوب شوي و يا اينكه دوست داشته باشي. يعني محب باشي. از خود مي گذري تا پرستيده شوي يا پرستنده باشي. به اين نيت كه خدا را مال خودت كني يا از آن همه، يعني خدا را مني كني يا مائي. اين فرق بين تقواي ابليسي و تقواي امامي است. و نيز عبوديت ابليسي و عبوديت امام.

 از كتاب" بود و نبود " استاد علي اكبر خانجاني

لينك دانلود :

بنياد نشر استاد خانجاني : http://khanjay.com/book/budvanabud.zip

از وبلاگ عرفان زندگي : http://dl.ketabkhane-erfani.com/download/ketabha/budvanabud.zip

 

دسته ها : تقوا
1393/3/2
نگاه مردان پاك همان نگاهي است كه زن را متوجه قداست و زيبايي ذات خود مي نمايد و در چشم اين مردان ، زن زيباست به همان دليل كه خدا زيباست .
اين مردان همان مرداني مي باشند كه جمال زن را جمالي از پروردگار مي يابند و جز زيبايي و قداست در آن نمي يابند. مردي كه تن زن را خطاب قرار مي دهد و تنها او را ابزاري براي شهوت راني خود مي يابد هيچگاه نمي تواند صورت واقعي زن را ببيند. آنچه كه او از صورت زن مي بيند تنها شبحي است و اين شبح نيز در صورتي براي مرد اهميت مي يابد و قابل ديدن مي شود كه كامل كننده پايين تنه زن باشد و لاغير . در اينجا صورت زن در ارجحيت دوم قرار دارد و فقط يك محرك جنسي تلقي مي شود . به همين دليل تمام آنچه را كه زن امروز در جهت زيبائي صورت و اندام خود انجام مي دهد ، در جهت س ك سي تر كردن خود است و تمامي آرايشات هدفي جز س ك سي كردن زن ندارد. قداست و بكارت ذاتي زن از صورت او آشكار مي گردد و به همين سبب مرد كافر و ناپاك هيچگاه نمي تواند صورت زن را ببيند و تنها شبحي از آن را مي بيند.او تماميت زن را در پايين تنه زن ،قضاوت و معنا مي كند همين و بس.
پس با اين تعاريف دو نوع زيبايي برخاسته از دو نوع نگاه حاصل مي شود . زيبايي كليشه اي و آناتوميك و زيبايي دلنشين . جمالي كه دل مرد را خطاب قرار مي دهد و جمالي كه تن مرد را خطاب قرار مي دهد و جمالي كه روح را به حركت در مي آورد و وجدان و خرد را برمي انگيزد و بيننده را به خود مي آورد و جمالي كه شهوت انگيز است و تنها پايين تنه مرد را به حركت در مي آورد .

استاد خانجاني

دسته ها : زن
1393/2/30
حسادت و عداوت زن و شوهر با بستگان و دوستان همديگر (به اين معنا كه همسر حق ندارد هيچكس ديگري را دوست داشته باشد )، حسادت و عداوت خواهران و برادران با همديگر در قبال محبت والدين ، حسادت و عداوت همكاران نسبت به يكديگر در قبال توجه رئيس و حسادت و عداوت ياران نسبت به همديگر در قبال محبت پير يا امام كل بنياد شرارت و فساد و نابودي نسل بشر است . پس مصادره عاطفه و محبت و استكبار عاطفي ، ذات همه مفاسد و مظالم و جنون و جنايات و كفر بشر است . زيرا ابليس به عنوان باني كفر در قبال محبت خدا نسبت به حضرت آدم دچار بخل و انكار و عداوت شد و كافر گرديد. پس بنياد كفر هم بخل و عداوت عاطفي در قبال دوستِ دوست است . پس حقي برتر و ذاتي تر از حق دوستِ دوست نيست و ناحقي و كفري هم ذاتي تر و شديد تر از انكار دوست دوست نيست .
برگرفته از كتاب دوستِ دوست - نوشته استاد علي اكبر خانجاني
دسته ها : دوستِ دوست
1393/2/29

پيامي از استاد خانجاني

 

به مناسبت انتشار مجموعه آثارشان

 

(راهنماي مطالعه مجموعه آثار استاد خانجاني)

 

بسم اللّه النور

سلام و تبريك و شفاعت و نور محبت خداوند خالق بر همه انسانها در همه جاي جهان خاصه بر شما عزيزان مخاطب .

مجموعهاي كه پيش روي داريد حديث نفس اين بنده با خويشتن است و با خداي خويش و بانفس واحده همه انسانهاي تاريخ تا به امروز و پايان جهان . در حال نگارش اين آثار بنده هرگز به فكر انتشار آن نبوده ام زيرا اين نجواي من در جستجويخداي خويشتن است و در حقيقت جمله آثار بنده نامه هاي من به خداست و پاسخ خدا به من .

ايناواخر بعضي از دوستان در انتشار اين مجموعه اصرار ورزيدند و بنده هم بدون هيچ چشم داشتي اين مجموعه را تحويلشان دادم تا در اختيار مردم قرار بگيرند .بنابراين اين مجموعه آثار بكرند و از هيچ سانسور قانون يا عرف و شرع نگذشته اند و لذا ملاحظه اي هم در ميان نبوده است .

بنابراين پرواضح است كه هيچ فرد يا گروه خاصي مخاطب بنده نبوده است كه قصد تكريم يا تحقيرش در كار بوده باشد .

بنده كل خداجوئي پنجاه ساله ام را نوشته و در اختيارتان قرار داده ام و درواقع كل زندگي ام را نگاشته ام و به امانت در نزد شما نهاده ام تا در حضورخداوند هر طور كه مي خواهيد قضاوت كنيد . اگر هر انسان عالم يا عامي زندگيخود را صادقانه بنويسد و در اختيار مردم قرار دهد هر انساني مبدل به پله اي از نردبان تكامل براي سائرين خواهد بود و بشريت تبديل به نردباني بسوي خدا خواهد شد و هيچ انساني خطاهاي ديگران راتكرار نخواهد كرد و در اينصورت بشريت رشد و تعالي معجزه آسائي خواهد نمود .

ازدرستي هاي من پيروي كنيد و از خطاهايم عبرت گيريد . اگر از مطالعه اين مجموعه به خيري رسيديد ما را هم دعا كنيدو اگر چيزي نيافتيد ما را عفو فرمائيد .

اينمجموعه آثار سرگذشت و آئينه ظاهر و باطن زندگي انساني است كه از كودكي تا به امروز به مدت پنجاه سال جز در راه خدا و رسيدن به او كار و بار و فكر و برنامه اي نداشته است و در اين راه به آب و آتش زده و هر مذهب و مسلك و هر خانه و شهر و دياري را زير پا نهاده و تمام دنيايش را در اين راه فداكرده است ولي بالاخره او را يافته است و لذا از تجارت خويش شادمان است . اين مجموعه آثار را به رايگان در اختيار دوستان قرار داده ام تا رايگان در اختيار مردم قرار دهند بنابراين هر هزينه اي در اين انتقال مربوط به ناشرانو مراكز پخش است.

عزيزانمن هر كه خالصانه خدا را جستجو كند حتماً خواهد يافت همانطور كه خودش وعدهنموده است كه «مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم.» قرآن كريم – و « هر كه جستجو كرد مرا يافت مرا» حديث قدسي .

ايعزيزان من بپزهيزيد از تقليد صوري از راه و روش من كه حتي تقليد از انبياءو امامان نيز باعث ضلالت است بلكه از رهاورد اين سفر كه معارف و حقايق و مكاشفات عرفاني در زندگي روزمره است بهره جوئيد و اين عناصر را در زندگي خود وارد كنيد كه در اينصورت چه بسا بسيار سريعتر و آسانتر از بنده به حق برسيدو از راهي كه بواسطه اينجانب كشف شده و هموار گرديده است بهره جوئيد بي آنكه يك هزارم از مشقاتي را كه بنده داشته ام داشته باشيد .

پساي عزيزان بجوئيدش كه جز اين جستجو ، به مقصد نمي رسد . و هيچكس در اين جستجو پشيمان نشد . بهر طريقي كه مي توانيد او را بجوئيد و بسويش گامي برداريد كه اينست توشه حيات آخرت .

هريك از حقايقي كه در اين مجموعه مي يابيد بمانند فرشته ايست كه با سوار شدنبر بالهايش مي توانيد ره صد ساله خداجوئي را يك شبه طي كنيد . بنده با دستخالي و بي هيچ يار و ياوري و از صفر آغاز كردم ولي شما اينك سرمايه اي لامتناهي در دست داريد كه در اندك مدتي به ياري آن بايد بتوانيد حتي مرا همپشت سر بگذاريد . پس مبادا پنداريد كه شما هم قرار است اين راهي را كه من آمده ام از سر بگيريد و تكرار كنيد هرگز چنين نيست. مراقب تقليد و تلقين هاي آگاه و ناخودآگاه و توهمات و همذات پنداريهاي ماليخوليائي در خود باشيدكه نجوا و القاي شيطان است. براستي كه بقول رسول اكرم ص به تعداد انسانها بسوي خداوند راه وجود دارد فقط مراقب باشيد كه بر راههاي دوزخي و برزخي و اسفل السافليني وارد نشويد. و نيز از اين وسوسه شيطان بر حذر باشيد: وسوسه عارف شدن! كه سلطان عارفان علي ع فرمود: هيچكس به قصد عارف شدن، عارف نشده است! ولي هر كه درد آدميت يافت و اين درد زايمان او را به نعره و فغان از نفس خودش رساند به نور معرفت از بطن خودش متولد مي گردد و اين سرآغاز خلق جديد انساني است و ورود به اصحاب اعراف و حلقه عارفان حق! و بدان كه عارف شدن، آدم شدن است نه خدا شدن!

بندهآنگونه كه بايد او را خالصانه جستجو نكردم و دوران جواني ام را بسيار هدر دادم و جستجو گري خود را به دنيا و هواي نفس آلودم . شما از من عبرت بگيريدو از آغاز نوجواني اين جستجو را آغاز كنيد و هر چه كه از عمرتان بگذرد غل وزنجيرهاي دنيا بيشتر مي شود و اين جستجو را سخت تر مي سازد . هرچند هر گاهكه آغاز كنيد او بس مهربان و ره گشا است .

اورا بجوئيد و در لحظه لحظه زندگيتان بجوئيد و با زندگي بجوئيد و نه در خارجاز گود زندگي . او در زندگي است و خود زندگي است و لذا او را در جاي ديگرينخواهيد يافت . او را در خاك و آب و در خلوت و جمع ، در خواب و بيداري و زمين و آسمان جستجو كنيد . او را بجوئيد و ديدارش را در همين دنيا بخواهيد كه اينست صراط المستقيم . به شما قول شرف مي دهم كه قصد ديدارش كنيد حتماً ديدارش خواهيد كرد به همين آساني .

بنده جستجو كردم او را ولي او را نيافتم ولي اين او بود كه مرا يافت و آنگاه من او را يافتم و ديدار كردم .

ايعزيزان به كمتر از ديدارش قانع مباشيد كه مبتلا به شرك و نفاق و بطالت و گمراهي مي شويد . دين خالص يعني ديني كه ديدار جمالش را در همين دنيا طلب مي كند . اين تنها نيتي از دين است كه هر شركي را مي زدايد .

ايعزيزان من او را جستجو كنيد و به ديدارش بشتابيد كه او هم در انتظار ديدارشماست و بسيار بيشتر از شما مشتاق ديدار شماست . اين ديدار درب نجات دنيا وآخرت شماست . اي عزيزان من دين خدا را كمتر از اين مگيريد كه در شأن انسانيت شما نيست كه اسلام دين معراج است و مسلماني دين لقاء الله .

بهتجربه دريافتم كه از مطالعه آثارم هر كسي بنوعي دچار خير و بركات عظيم معنوي و روحاني و حتي دنيوي شده است .. اين امر به اصرار و ياري دوستان، مارا بر آن داشت كه از طريق اينترنت آثارم را در اختيار هموطنان قرار دهم . همين امر متقابلاً اشتياق خوانندگان را تشديد نمود و برخي از همين خوانندگان دست اندركار انتشار مجموعه آثارم بصورت لوح فشرده شدند .

اگرنتايج حاصله از مطالعه اين آثار بطور يقين بدستم نيامده بود هرگز راضي به انتشارشان نمي شدم زيرا مي دانم كه آثاري آتشين و تيز و تند و چه بسا بيرحمند و گوئي نتايج خير حاصل از مطالعه اين آثار هم اتفاقاً ناشي از اين ويژه گي است . پس پيشنهاد مي كنم كه در مطالعه اين آثار صبور بمانيد و خود را از بركاتش محروم مسازيد . هر چند كه در حال مطالعه به بنده فحش مي دهيد ولعن مي كنيد ، بكنيد هيچ عيبي ندارد چون شما را دوست مي دارم ولي بخوانيد وباز هم بخوانيد و جسور و دلير باشيد و از سوختن و زير و رو شدن مهراسيد كههر چه خاصيت نيكوست از همين روست .

عزيزانمن قهر موجود در اين قلم از غايت عشق به انسان و عزّت و خدايگونگي انساني است كه به فلاكت دچار شده است . آنچه كه تحقير شده است انسان نيست بلكه بدبختي ها و تاريكي ها و اجنه و شياطين هستند كه انسان امروز را به فلاكت كشيده اند . اين جهل مدرن و دجاليتها مقدس نمايند كه رسوا و باطل شده اند تا انسان نجات يابد . پس عزيزان من شيطان را مستمراً لعنت كنيد و بخوانيد وسعي كنيد هر رساله اي را به تمام و كمال بخوانيد و سپس همه اين مجموعه را بخوانيد زيرا گزارشي از يك سفر مادام العمر است پس اين راه را تا به آخر طيكنيد و نيمه كاره رها مكنيد كه دچار قضاوت ناحق و گمراهي شويد . اين مجموعه آثار يك سفر نامه كامل از خود تا خداست . و همه ما خواه ناخواه مسافر قيامت و لقاء الله هستيم پس بگذار تا در تجليات ناسوتي از او ديداري داشته باشيم تا در ديدار قيامت كبرايش مگوئيم :«اي كاش خاك مي بوديم»و آنگاه خود را در آتش سرنگون سازيم .

پس اين يك نقشه راه است و گزارشي كامل از سفر ديدار خداست . از اين نقشه بهره گيريد ضرر نمي كنيد .

بگذاراعتراف كنم هر چند كه حمل بر خود ستائي ام باشد . كه چنين سفرنامه كاملي به زبان زميني و عاميانه از سفر سير الي الله هرگز در تاريخ معرفت بشري سابقه نداشته است الا معراجنامه پيامبر اكرم صكه از قلمرو فرهنگ مسلمانان خارج مانده است چه بسا به اين دليل كه مطالعه اش را براي مسلمانان موجب كفر مي پندارند . اين اراده پروردگار مهربان بود كه بنده همه مراحل سفرم را مرحله به مرحله در طي بيست سال بنگارم تا در اختيار شما قرار گيرد . و لذا شما به آساني در مطالعه اين آثار متوجه حالت جذبه و خلسه و مدهوشي فوق زميني من خواهيد بود . يعني بنده اكثر اين رساله هارا در حين سفر و پروازم نوشته ام و لذا مطالعه آنها اكثرآً براي خود بندهشگفت آور و بديع بوده است . من نخستين كسي بوده ام كه از مطالعه آثارم حيرت زده بوده و تعليم يافته ام و وقايع سفر را به ياد آورده و تبديل به معرفت ساخته ام .

آنانكهبرخي از اين سفرنامه هاي عرفاني و روحاني برجا مانده از برخي عرفا را مطالعه كرده اند مي دانند كه فهمشان تا چه حدي ثقيل و محتاج قرنها تفسير بوده است و تاكنون هنوز هم بجز انگشت شماري از آن سر در نمي آورند مثل ارداويرافنامه ، اسفار اربعه ، كمدي الهي دانته ، فتوحات مكيه ابن عربي و اسرار نامه روزبهان و مثنوي مولوي و منطق الطير عطار و اپانيشادها و غزلياتحافظ كه سراسر استعاره و ايهام و راز بافي و قصه پردازي است و به زباني بغايت تخصصي كه فقط براي فهم ادبي آن نيازمند عمري تحصيلات در رشته ادبيات وزبان و فلسفه و تفسير و تاريخ هستيم .

مابس ساده نگاشته ايم و اميد است كه شما ساده نگيريد تا نهايتاً حق را به افسانه پردازان و اسطوره سازان و شاعران و قصه بافان ندهيم .

پسبه فهم و ادراك خود ترديد مكنيد و چون آسمان را به زمين آورده و ماوراي طبيعت را در طبيعت نشان داده ايم انكار مكنيد تا خداوند را دوباره به پشت بام آسمان بر نگردانيد .

مادر مجموعه آثارمان آشكارا دعوي كرده ايم كه براي نخستين بار عرفان را از عرش به فرش آورده ايم و حكمت و معماهاي فلسفي را امّي و عاميانه ساختيم و حقايق عرفي و شرعي را در معارف عرفاني نمايانده ايم و معارف قرآني را در جهان مدرن تعين بخشيده ايم و عرفان عرف را تبيين كرده و در اختيار هر فرد عامي و امّي نهاده ايم . اين همه از بركات حق بوده است پس اين بركات و نعمات الهي را كفران مكنيد و نقد كرامت الهي را به نسيه آسماني فرافكني ننمائيد و خودتان را باور كنيد و بيش از اين دست از تحقير روح خود بكشيد شما صاحب روح خدا هستيد و با چشم اين روح مي توانيد خدا را ديدار كنيد . اين حق را باور كنيد . تمام تلاش بنده در اين مجموعه جز اين خودباوري نبودهاست . هر كجا كه مي سوزيد اين حقارتهاست كه مي سوزد پس بگذاريد تا بسوزد تا بال پرواز بيابيد و باور كنيد كه خدا با شما و در شماست و غير شما نيست .

آنجاكه ارزشي به چالش گرفته شده و پوچ شده است ارزشي نابتر از خراباتش سر بر آورده است . آنجا كه يك باور مقدس بيهوده گرديده است باوري مقدس تر رخ نموده است . آنجا كه خداي خيال و ذهن بي بنيادگشته است خداي زندگاني و جمالپيش روي نهاده شده است . بسياري از مفاهيم و ارزشهائي كه ابطالش عيان شده مدتهاست كه در دل و جانمان بيهوده گرديده و ما بيهوده گي اش را به عرصه معرفت آورده ايم و حق ابطالش را بيان كرده ايم . ما هيچ حقي را پوچ نساخته ايم بلكه پوچي بسياري از باطل هاي حق نما را آشكار كرده ايم . پس تاب تحمل اين پوچي نهان را كه عيان گرديده داشته باشيد تا به ارزش حقيقي نائل آئيد .به لحاظ اخلاقي و معنوي آنچه كه درآثار ما روي نموده رسوائي ارزشهاي منافقانه و ريائي است . آنچه كه در آثارمان رسوا شده و خراباتش پديد آمده است نه ارزش و اخلاق و معنويت و مذهب و باورهاي مقدس بلكه ارزش نمائي رسوا شده است و نفاق براندازي شده و بسياري از تضادهاي درون ، برون افكني شده و لذا ثقل عظيم تاريخ معنا و مذهب و اخلاق به عرصه قيامت آمده است كه « قيامتآنروزي است كه نهان آدمي عيان مي شود و سعادتمند كسي است كه آنچه را كه ميبيند تصديق كند و بخدا پناه برد و بدبخت كسي است كه انكار مي كند و بر دوزخ و عذاب الهي وارد مي شود » قرآن كريم

اينستكه سرلوحه همه شعارهاي ما در اين مجموعه آثار اينست :تصديق كنيد تا نجات يابيد ! پس چنين كنيد تا نجات و رستگاري روح خود را به عينه تجربه و باور كنيد .

اينمجموعه آثار گزارشي از دوزخ و برزخ و بهشت و رضوان الهي است گزارشات دوزخيمسلماً آتشين است تحملشان كنيد تا از آن رها شويد . و گزارش برزخي هم پوچ كننده و در يك كلام پاك كننده است . ولي گزارشات بهشتي و رضواني تماماً عاشقانه و مستي زاست و روح را به پرواز مي آورد . بدون مطالعه دوزخ و برزخ قدرت ورود و درك معارف بهشتي را نداريد در خودشناسي دوزخي از دوزخ نفس پاك مي شويد و در خودشناسي برزخي از برزخ نفس رها مي شويد و آنگاه بر بهشت نفس وارد مي شويد كه در حضور پروردگاريد . اگر مجموعه آثارم را بر حسب تاريخ تأليفشان مطالعه كنيد اين سه مرحله دوزخي و برزخي و بهشتي را در خواهيد يافت .

اميدوارماز آن جماعت نباشيد كه معما چو حل شد و آسان گرديد به سهل و سهو و بازي و ريشخند گيريد و از آن بگذريد . اين غايت جهل در قبال لطف و رحمت و محبت خداست . و رحمتي ماندگارتر و رهائي بخش تر از نور معرفت نيست كه در دسترس باشد . در اين مجموعه آثار تقريباً همه معماهاي لاينحل و مفهوم ناشده تاريخفلسفه و حكمت و عرفان و تصوف و امامت و نبوت و وحدت وجود به عاميانه ترين زبان و منطق ، رمزگشائي و تبيين شده است بي آنكه از عمق و قداست و اعتلاي مفاهيم كاسته شده باشد اين قدر را به عبث نگيريد و اين رحمت و گشايش رايگانو بي مزد و منت را هدر ندهيد و انكار مكنيد كه پشيمان خواهيد شد .

هزارانانسان سرگردان و بي هويت در مطالعه اين آثار نجات يافته است و هزاران انسان بيمار جسمي و فكري و رواني بخودآمده و شفا يافته است و هزاران سالك دچار جهش روحاني گرديده است . اميدوارم شما هم از اين جماعت باشيد انشاءالله .

دريك كلام مجموعه آثار ما چيزي جز «آخر الزمان شناسي» نيست و اين به مثابه فرهنگ ظهور ناجي موعود و فرهنگ قيامت است و عين قيامت شناسي . اين همان فرهنگ لقاءالله است . و آماده گي فكري و رواني و متعاقباً مادي و معنوي جهتظهور است كه اگر اهل و طالب باشي اين ظهور و ديدار را قبل از ظهور موعود وجهاني درك خواهي كرد و در غير اينصورت اين اميد و ايمان و نور معرفت و شوقحتي پس از مرگ همان نور هدايت و توشه آخرت شما خواهد بود و مي دانيم كه باقيامت همه اموات احياء خواهند شد و با همان هويتي كه از دنيا رفته اند با قيامت مواجه خواهند شد . پس اين فرهنگ هرگز هدر رفتني نيست بلكه تنها فكر وفرهنگ ماندگار و جاودانه است . اين همان نور است . امر ناجي موعود و قيامتو آخرالزمان و ظهور امري مختص شيعه نيست و در همه مذاهب حقه حضور دارد وليبراي شيعه در رأس و محور همه اعتقاداتش قرار دارد . امروزه انسان بدون نوراميد به اين ظهور انساني، تسليم و تباه و هلاك شده و پوچ و بلكه مرده است به لحاظ روح .

نورهمان عرفان است و انسان بدون عرفان ، انساني ظلماني است . و عِرفان ما عرفان آخرالزمان و قيامت و لقاءالله است و عرفان الساعه است و عرفان هم اكنون است عرفان زندگي است عرفان عهد بوق نيست عرفان هزاره سوم است . عرفانواقعه است و عين واقعيت است و لذا عرفان شعر و شعار و استعاره و مثال و حكايت و اسطوره و ايهام و سمبل ها نيست . عرفان حق است حقي كه عين واقعيت انسان امروز است . عرفان بمب و ايدز و اعتياد است ، عرفان تكنولوژي و ليبراليزم است ، عرفان جنون و خودكشي و جنايت است ، عرفان خفقان و ترور است، عرفان انقلاب است ، عرفان انسان است و نه عرفان از ما بهتران و عرش نشينان ، عرفان خانه بدوشان است . عرفان ما ، عرفان دوزخيان و برزخيان هم هست و نه فقط آنان كه سحرگاهان با ملائك باده مستانه مي زنند . بلكه عرفان اكثريت بشري كه شبانه روز خون دل مي خورند و چرك و فساد و سقر مي نوشند و آتش استفراغ مي كنند . عرفان هروئيني ها و كراكي ها و همجنس بازان و بيماران اسكيزوفرنيا و ف و ا ح ش و دزدان و جانيان و زندانيان و مطرودين و تنهايان و كارتون خوابها و خودسوزان است . و اين ويژگي عرفان آخرالزمان استكه دوزخ آشكار شده است .

وبخشي عظيم از اين آثار ، عرفان اهل دوزخ است . براي عشق به حقيقت انسان و عطش نجات مردمان از اين آتش ، دل به دوزخ زديم و پانزده سال بعد كه از آن سوي طبقه هفتمش سر بر آورديم ديديم كه هيچ اثري از ما در اين جهان باقي نمانده است . فهم و جان و تني با هزاران جراحت و چرك و فساد باقي مانده از آثار دوزخ و خيانت دوزخيان . تك و تنها بيمار و بر آستانه فنا . جمع حيات وهستيم را بر تاق نيستي زدم تا از اسرار انسان با خبر شدم و اينست آن نبأ عظيم .

پساين مجموعه آثار حاصل چنين سفري است و شايد پر هزينه ترين سفري باشد كه كسي در اين دوران بدان نائل آمده است كه در پايان اين سفر جز خدا برايش باقي نمانده است و خود خداوند شاهد حقيقي اين آثار بدست بنده بوده است و اگر در جاي جاي اين آثار خود را جز با خداوند روبرو نمي يابيد احساسي كاملاً درست است . پس به همو پناه بريد در اين قيامت نامه تا از جمله سعادتمندان باشيد . پس انكار مكنيد هر آنچه را كه در خود مي يابيد . اين آثار همچون كاخ آئينه هاست كه خود را در همه سو ديدار مي كنيد . انكار مكنيد تا رستگار شويد . تصديق كنيد تا نجات يابيد و مورد مغفرت و الطاف الهي قرار گيريد . به شرط اينكه فقط معارف و حقايق بهشتي و رضواني را از خود نبينيد و آن حقايق تلخ و سياه دوزخي و برزخي و اسفل السافليني را در سائر مردمان و دشمنان خود! كه اين نگاهي ابليسي است و جز بر خسران و ضلالت و رسوائي نمي افزايد درست مثل خود قرآن!

وتوصيه آخر به شما عزيزان اينست كه زكات معرفت را فراموش مكنيد يعني از معرفي و انتشار اين آثار و معارف به ديگران دريغ مكنيد كه اين يك وظيفه واجب الهي است كه مهمترين ميراث انبياي الهي براي ماست يعني امر به معروف ونهي از منكر كه متأسفانه به حساب فروع دين رفته است در حاليكه يكي از مهمترين شاخه هاي نبوت است كه از اصول دين مي باشد. برسانيد تا برسيد! «و اما نعمات پروردگارت را براي ديگران بازگو كن» قرآن كريم- و نعمتي برتر از نور معرفت و هدايت نيست! در اشاعه و توسعه حقيقت در ميان مردمان است كه حقيقت در دل و جانت اشاعه و توسعه مي يابد و ريشه مي دواند و قلبي مي شود وتو را هدايت مي كند. زيرا اين معارف، برترين نور رحمت خدا در آخرالزمان است كه به تو رسيده است پس اين رحمت را به ديگران هم برسان و به ديگران رحمكن همانطور كه خداوند تو را مشمول رحمت خود قرار داده است. «رحم كن تا رحمشوي» علي ع-

                                                                                             والسلام

                                                                                       علي اكبر خانجاني

1393/2/28
 

اينرساله هم جامع و عصاره مجموعه آثار و معارف اين بنده تاكنون است و هم قلب آن و هم بينه ترين آن. به زباني ديگر با مطالعه و استغراق در معارف اين رساله روح معرفت نفس و معرفت رب حاصل مي آيد. و به معناي غايت راهي است كه به عشق دهرشناسي از حدود سي سال پيش آغاز شده بود. و نيز به مثابه قلب حقيقت آخرالزمان شناسي و قيامت شناسي است كه محور اسلام و قرآن مي باشد. و نيز نخستين تبيين حكيمانه و علمي مكتب وحدت وجود و يگانگي خالق- مخلوق است.اگر معرفت بشري سه راز يا سه ركن ذاتي داشته باشد يكي اش دهر است و دوي ديگرش انسان و خداست كه دهر حائل بين اين رابطه محسوب مي شود. پس دهر، سرالاسرار رابطه انسان- خداست پس انسان و خدا به مثابه دو وجه دهر است. خوانندگان آثار مي دانند كه دهر ترجيع بند مجموعه آثار ماست. پس اين رساله ترجيع بند معارف ماست بنابراين درك و جذب حقيقت اين رساله به مثابه يافتن شاه كليد فهم همه معارف ماست. كه آشكارترين هويت امام را نيز در بر دارد كهزمان است. پس اين شيعي ترين آثار ماست و لذا آنرا حكمت امام يا حكمت اماميه نام نهاده ايم كه راز وجودي امام و قلب امام شناسي است. مطالعه اين رساله به همراه مراقبه و ذكر و شب زنده داري توصيه مي شود باشد كه با امام محشور شويد انشاءالله!


دانلود كنيد

دسته ها : دانلود
1393/2/28
Netshahr
X